Poldervariant op de jaren van lood, Leeuwarder Courant, 15 juli 2021