Cybersecurity biedt kans voor Europa om Navo nieuw leven in te blazen, De Volkskrant, 4 februari 2021