Met een Wet op de Nationale Veiligheid gaan we de aantasting van onze democratische rechtsorde tegen - De Volkskrant, 13 december 2022