Meer middelen nodig tegen ongewenste inmenging, Leeuwarder Courant, 22 april 2023