Een spannend nieuw geopolitiek jaar, Leeuwarder Courant, 31 december 2021