Defensie heeft geen expert nodig, maar een goed bestuurder, NRC Handelsblad, 13 januari 2022