HUMINT: de mens als belangrijkste informatiebron, Leeuwarder Courant, 15 februari 2022